KernGezond Lelystad

fysiotherapie, manuele therapie, fysio fitness, dietetiek, zwangerfit

KernGezond Mijdrecht

fysiotherapie, manuele therapie, fysio fitness, bekkenfysiotherapie, zwangerfit

KernGezond Zeist

fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, manuele therapie, lymfedrainage, fysio fitness

Beweegprogramma oncologie

meld je aan

Oncologie
Het aantal mensen dat de diagnose kanker heeft gekregen is de afgelopen jaren sterk gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen. Als gevolg van het aantal nieuwe ziektegevallen en de verbeterde behandeling stijgt de prevalentie (het aantal mensen dat kanker heeft of ooit kanker heeft gehad) nog sterker. Kanker krijgt in toenemende mate het karakter van een chronische ziekte.
Een deel van de patiënten die curatief (gericht op genezing) succesvol zijn behandeld, heeft mogelijk te maken met restklachten van de behandeling. Een groot deel van deze mensen is minder lichamelijk actief in vergelijking met mensen zonder chronische aandoening.
Kankersurvivors die behandeld zijn voor kanker zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden bij een actieve leefstijl.

Bewegen en Kanker
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt de positieve invloed van bewegen op de preventie van kanker,  het vertragen van de aandoening en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Dit geldt voor alle vormen van kanker.
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende en meest hinderlijke bijwerkingen van de behandeling van kanker. Deze klachten bestaan vaak nog lang na de behandeling en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Tot voor kort werd vaak rust geadviseerd, maar inmiddels blijkt dat juist, gedoseerde, fysieke activiteit een gunstiger  invloed heeft op de impact van de vermoeidheid in het dagelijks leven. 

Beweegprogramma Oncologie
Het beweegprogramma is speciaal ontwikkeld voor mensen die in het verleden behandeld zijn voor kanker, die fysiek minder belastbaar zijn dan voorheen, klachten hebben van vermoeidheid en/of diverse lichamelijke klachten hebben. Tijdens het programma begeleidt een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut met deskundigheid op het gebied van kanker u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl.

Doelstelling van het beweegprogramma
Doelstelling van het beweegprogramma is het optimaliseren van de kwaliteit van leven door het verbeteren van een aantal belangrijke aspecten die hierop van invloed zijn zoals conditie, kracht en het verminderen van vermoeidheid.
Tevens zal de fysiotherapeut aandacht besteden aan het inspanningsvermogen en de spierfunctie, als dit beperkende factoren zijn voor het opbouwen en/of onderhouden van een actieve leefstijl. Het bereiken van persoonlijke doelen staat hierbij centraal.
Het programma is daarnaast ook gericht op het herwinnen of ontwikkelen van een actieve levensstijl en het wegnemen van barrières voor het ondersteunen/bevorderen van het actief bewegen.
Plezier in bewegen zal bij de trainingen voorop staan!

Cursusinformatie
Het beweegprogramma is in klein groepsverband met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie.
Het beweegprogramma heeft een duur van drie maanden waarin tweemaal per week gedurende 1 uur, onder begeleiding van de fysiotherapeut, getraind wordt om de gestelde doelen te bereiken.
Na verwijzing door huisarts of specialist volgt er eerst een uitgebreide individuele intake (oriënterend gesprek) en worden individuele wensen en doelstellingen in kaart gebracht.
Tussentijds zullen er een aantal individuele evaluatiemomenten plaatsvinden waarbij de voortgang van het programma en de lichamelijke gesteldheid wordt besproken.
Na afloop van het programma vindt er een eindevaluatie plaats. Na het afsluiten van het beweegprogramma is het van belang dat u het trainen blijft continueren. Op welke wijze en in welke setting is geheel aan u. Wij bieden u de mogelijkheid om na het afsluiten van het beweegprogramma het trainen bij ons te continueren.

Voor de meest recente informatie ten aanzien van trainingstijden en startdata cursus kunt u telefonisch contact opnemen met:
0297-255003.

Vergoeding zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent voor reguliere fysiotherapie komt u meestal in aanmerking voor een vergoeding van een beweegprogramma. De vergoeding verschilt echter per zorgverzekeraar. Het is daarom raadzaam om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar is altijd een verwijzing nodig.

meld je aan

www.nvfl.nl
www.kngf.nl
www.oncoline.nl

NVFB-ZwangerFit®

voel je fit tijdens de zwangerschap!
meld je aan