Beweegprogramma

Oncologie

Het aantal mensen dat de diagnose kanker heeft gekregen is de afgelopen jaren sterk gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren stijgen. Kanker krijgt het karakter van een chronische ziekte. Patiënten die behandeld zijn voor de kanker, hebben mogelijk te maken met restklachten. Mensen die behandeld zijn voor kanker zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve leefstijl. Positieve effecten op de kwaliteit van leven bij een actieve leefstijl zijn aangetoond; het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor kanker verminderen. Het vermindert ook het risico op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. 

deviderTerug naar overzicht

UITLEG

Meer informatie
over dit onderwerp

devider

Voor wie?

Het beweegprogramma Oncologie is speciaal ontwikkeld voor mensen die in het verleden behandeld zijn voor kanker, die fysiek minder belastbaar zijn dan voorheen, klachten hebben van vermoeidheid en/of diverse lichamelijke klachten hebben. Tijdens het programma begeleidt een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut met deskundigheid op het gebied van kanker jou op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl. 

Doelstelling

Doelstelling van het beweegprogramma is het optimaliseren van de kwaliteit van leven door het verbeteren van een aantal belangrijke aspecten die hierop van invloed zijn zoals conditie, kracht en het verminderen van vermoeidheid. Tevens zal de fysiotherapeut aandacht besteden aan het inspanningsvermogen en de spierfunctie, als dit beperkende factoren zijn voor het opbouwen en/of onderhouden van een actieve leefstijl. Het bereiken van persoonlijke doelen staat hierbij centraal. Het programma is daarnaast ook gericht op het herwinnen of ontwikkelen van een actieve levensstijl en het wegnemen van barrières voor het ondersteunen/bevorderen van het actief bewegen. Plezier in bewegen zal bij de trainingen voorop staan! 

 

Het beweegprogramma

Het beweegprogramma is in klein groepsverband met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie. Het beweegprogramma heeft een duur van drie maanden waarin tweemaal per week gedurende 1 uur, onder begeleiding van de fysiotherapeut, getraind wordt om de gestelde doelen te bereiken. Na verwijzing door huisarts of specialist volgt er eerst een uitgebreide individuele intake (oriënterend gesprek) en worden individuele wensen en doelstellingen in kaart gebracht. Tussentijds zullen er een aantal individuele evaluatiemomenten plaatsvinden waarbij de voortgang van het programma en de lichamelijke gesteldheid wordt besproken. Na afloop van het programma vindt er een eindevaluatie plaats. Na het afsluiten van het beweegprogramma is het van belang dat je het trainen blijft continueren. Op welke wijze en in welke setting is geheel aan jou. Wij bieden je de mogelijkheid om na het afsluiten van het beweegprogramma het trainen bij ons te continueren.  

Vergoeding

De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Het is daarom raadzaam om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden. Er is altijd een verwijzing nodig van een arts om voor een vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. 

 

 

 

 

CONTACT

Wil je een
afspraak maken?

devider
Kerngezond Contact