KernGezond - samen in beweging

Keurmerken fysiotherapie

Minimaal 1x per jaar vindt er binnen de KernGezond-praktijken in Lelystad, Mijdrecht en Zeist een audit plaats om de kwaliteit te beoordelen. Dit levert KernGezond de 2 hoogst haalbare kwaliteitscertificaten op: het HKZ en KNGF keurmerk. Daarnaast zijn we sinds 2015 aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie.

Wat is een HKZ keurmerk

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitsnorm die wordt toegepast in de gezondheidszorg, waaronder ook fysiotherapeuten. Het doel van HKZ is om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Het is belangrijk omdat het helpt om uniforme en hoogwaardige zorg te leveren aan patiënten en cliënten. Met het HKZ-certificaat kunnen fysiotherapeuten aantonen dat ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dit verhoogt de transparantie naar patiënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

Wat is een KNGF keurmerk

Het KNGF keurmerk is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) aan fysiotherapiepraktijken in Nederland die aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Het keurmerk is bedoeld om de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg te bevorderen en patiënten de garantie te geven dat ze bij een gekwalificeerde en professionele praktijk terechtkomen.

kngf logo

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.