Klachtenbehandeling

Je mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop jouw fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

HEB JE EEN KLACHT?

Wanneer je een klacht hebt is het de moeite waard eerst een gesprek aan te gaan met je behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de manager van de KernGezond vestiging. Klachten worden op een daarvoor bestemd formulier genoteerd. Er zal met je worden geëvalueerd of de genomen maatregelen voldoende zijn om de klacht op te lossen. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met je tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

WAT ALS JE ER SAMEN MET JOUW FYSIOTHERAPEUT NIET UIT KOMT?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar je met jouw klacht terecht kunt:

  • De Klachtencommissie van het KNGF. KernGezond fysiotherapie neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

MEER INFORMATIE

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heb je vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

  • Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
  • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661