Privacy Reglement

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met KernGezond en zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Daarbij voldoen wij aan de eisen die de wet ons stelt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze privacyverklaring leggen we de rechten van betrokkenen vast.

1. Gebruik van uw persoonsgegevens bij fysiotherapie

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een medisch dossier bij. Daarin worden gegevens als BSN, NAW, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht en mailadres vermeld. We slaan alleen gegevens op die te maken hebben met de behandeling.
 • Waarnemers, administratief medewerkers en eventuele stagiaires hebben ook inzage in uw dossier. Zij hebben allemaal geheimhoudingsplicht.
 • Uw gegevens worden niet aan derden (zoals zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen) doorgegeven, ook niet aan naaste familie tenzij u toestemming daarvoor geeft.
 • Uw gegevens worden, geanonimiseerd, voor onderzoek gebruikt. Als het noodzakelijk is dat zij wel tot een persoon te herleiden zijn, wordt daarvoor toestemming gevraagd.
 • Uw mailadres wordt, met uw toestemming, gebruikt om een afspraak te bevestigen, deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek en communicatie over uw behandeltraject.
 • Voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van behandeling is er een wettelijke plicht. Daardoor kunnen wij declareren bij de zorgverzekeraars.

2. Gebruik van persoons gegevens van leden van de sportschool

 • Om uw abonnement te kunnen verwerken hebben wij een aantal persoonsgegevens als NAW, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, mailadres en bankgegevens van u nodig.
 • Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van een sportabonnement, op grond van lidmaatschapsovereenkomst.

3. Gebruik van persoonsgegevens van klant, huurder en/of leverancier

 • Wij gebruiken de gegevens als NWA, telefoonnummer, mailadres, contactpersoon KvK-nummer enbankgegevens voor communicatie en/of administratie, op grond van opdracht of contract

4. Gebruik van persoonsgegevens van medewerkers

 • Wij gebruiken gegevens als NAW, BSN, telefoonnummer, geboortedatum, kopie ID, bankgegevens, loonbelastingverklaring, diploma’s en certificaten, bevoegdheidsverklaring, salarisgegevens, verzuimgegevens, cyclus van functionerings- en beoordelingsgespreken incl. POP om uitvoering te geven aan personeelsadministratie. De grondslag voor het bewaren van deze gegevens is de arbeidsovereenkomst.Bijlage 10.1.8 V2021.08.10

5. Categorie ontvangers van de persoonsgegevens, met aparte aanduiding van partijen buiten EU

 • Wij wisselen, met uw toestemming, gegevens uit met andere zorgverleners. Dat kan bijvoorbeeld de huisarts of behandelend arts zijn. Dat gebeurt via een streng beveiligd elektronisch systeem. De toestemming wordt vastgelegd in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming, voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geeft zowel ouder/voogd als het kind toestemming.
 • Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.
 • Om het gebruik van onze website bij te houden, maken we gebruik van Google Analytics. Uw gegevens worden daarbij anoniem verwerkt. Het is mogelijk dat deze anonieme gegevens op een server buiten de Europese Unie opgeslagen worden. U kunt het gebruik zelf aanpassen via dezetool van Google

6. Bewaartermijn van gegevens

 • De wettelijke bewaartermijn van uw medisch dossier is 20 jaar na afloop van de behandeling.
 • De gegevens die u op de website achterlaat, worden niet langer dan 26 maanden bewaard.
 • De gegevens van de sportabonnementen worden bewaard, zolang het abonnement loopt en daarnaalleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De gegevens van huurders, klanten en/of leveranciers worden bewaard gedurende de looptijd vande overeenkomst.
 • De gegevens van medewerkers worden bewaard gedurende de duur van het contract en daarnaalleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

7. Rechten van betrokkenen

 • U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben. Het is ook mogelijk een afschrift van uwdossier te krijgen.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens (indien de wet dat toestaat)
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

8. Uitleg klachtrecht bij de toezicht houder

 • Als u vindt dat KernGezond niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling binnen de praktijk.
 • Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link Autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekkenen wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt

 • Om uw behandelingen bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren, zijn wij wettelijk verplicht ons ervan te verzekeren dat u het ook daadwerkelijk bent. Daarvoor hebben we onder andere uw BSN nummer en een identificatie nodig.
  Als u die niet wilt geven, kunnen wij de behandeling niet bij de zorgverzekeraar declareren en krijgt u zelf de rekening of kunt u niet behandeld worden.Bijlage 10.1.8 V2021.08.10

10. Cookies

Voor onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die met de pagina’s van onze site meegestuurd worden en op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit zijn functionele cookies. U kunt daardoor bijvoorbeeld door onze website navigeren, of formulieren versturen.

 • Social media cookies worden alleen gebruikt op de blog pagina’s zodat u de optie hebt deze blogs te kunnen delen op diverse social media platformen.
 • Wanneer wij video’s toevoegen aan onze website worden hier cookies van derden gebruikt zoals bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo om deze video te kunnen tonen op onze website.
 • Cookies kunt u zelf op uw computer uitzetten. Lees hierover meer op Aboutcookies.org

11. Contactgegevens

KernGezond Fysiotherapie BV (KvK: KernGezond Sport BV (KvK: Postbus 2360
8203 AJ, Lelystad

Telefoon: 0320-220145

E-mail: info@kerngezond.eu

Functionaris Gegevensbescherming: Dorien Kuijlenburg (dorien@kerngezond.eu)