KernGezond - samen in beweging

Vergoedingen fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (Cesar) zitten gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat je precies vergoed krijgt, hangt af van je leeftijd en de reden waarom je fysiotherapie/oefentherapie krijgt. Je kunt je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie/oefentherapie die niet in je basisverzekering zitten. Fysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, Dry Needling, McKenzie therapie, NIMOC Methode, echografie en manuele therapie vallen onder fysiotherapie. Alle behandelingen in een kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Hierbij maakt het niet uit in welke praktijk je bent geweest.

Chronische aandoening

Bij een chronische aandoening krijg je de fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus altijd zelf. Niet bij alle chronische aandoeningen worden fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Doe hierover navraag bij je verzekeringsmaatschappij.

Jongeren

Jongeren tot 18 jaar krijgen in eerste instantie 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Mocht er daarna nog meer behandelingen nodig zijn, dan kan je zorgverzekeraar tot maximaal 9 extra behandelingen vergoeden. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Doe hierover navraag bij je verzekeringsmaatschappij.

Bekkenfysiotherapie

Met een verwijzing van een arts en indicatie urine-incontinentie worden 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed door de zorgverzekeraar (houdt hierbij rekening met het verplichte eigen risico). Bij alle overige indicaties is voor volwassenen een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Doe hierover navraag bij je verzekeringsmaatschappij.

Oncologische fysiotherapie

De vergoeding bij oncologieklachten is complex. Indien je geopereerd of bestraling gehad hebt, heb je waarschijnlijk recht op vergoeding uit de basisverzekering, vanaf de 21e behandeling. Dit betekent dat de eerste 20 uit de aanvullende verzekering komen of komen voor eigen rekening. Bij de overige behandelmethoden komen de vergoedingen uit de aanvullende verzekering. Doe hierover navraag bij je zorgverzekeraar.